Huisregels

Biest | Stad | Groenewoud | Molenakker

Zoals overal waar je komt, geldt ook bij KivaCentra dat er een paar simpele regels zijn. In dit geval zijn deze regels opgesteld om ervoor te zorgen dat de week prettig verloopt en de veiligheid niet in gevaar komt. We draaien de weekprogramma's immers met andermans kinderen!

We gaan er vanuit dat iedereen die op welke manier dan ook deelneemt aan KivaCentra zich aan onderstaande algemene gedragsregels houdt. Per wijk kunnen er nog aanvullende specifieke huisregels zijn.Zorg dat je ook deze regels goed leest voordat je besluit deel te nemen en probeer je aan die regels te houden.

 • In het algemeen geldt dat deelname aan KivaCentra vrijwillig is. Dit betekent iets anders dan vrijblijvend! Zowel leiding als kinderen die deelnemen aan KivaCentra dienen zich aan het huisregelement van die afdeling te houden.
 • Als je klachten hebt over leiding of mede-leiding of kinderen, meld dit dan aan je hoofdleiding! Alleen dan kan een eventueel probleem of misverstand snel aangepakt worden.
 • Iedereen zet in principe zijn beste beentje voor om in zijn vrije tijd KivaCentra te draaien. Houd het dus ook leuk! Spreek elkaar dus op een rustige, nette manier aan en laat elkaar uitspreken. Dit geldt altijd, of je het nu tegen kind, leiding, hoofdleiding of ouders hebt. Kom je er niet uit? Vraag dan om advies bij je hoofdleiding.
 • Ben je er als (hoofd)leiding en ouder op ieder moment van bewust dat je een voorbeeldfuctie voor de kinderen vervult. Dit geldt voor een heleboel zaken als taalgebruik, roken, alcohol maar ook het oversteken van de straat.
 • Mocht er tijdens de week iets verkeerd of niet naar wens lopen kan het zo zijn dat je de ouders hierover wilt spreken, of ouders willen jou spreken. Zorg in dat geval dat je de hoofdleiding vooraf op de hoogte brengt en hen bij het gesprek betrekt. Zij staan doorgaans iets verder van de situatie af en kunnen daardoor gemakkelijker rustig en beheerst reageren.Voer dit gesprek in geen geval waar de kinderen bij zijn! 
 • Bovenop deze algemene huisregels heeft Stichting KVW-Weert ook nog een gedragscode en omgangsregels opgesteld met betrekking tot de preventie en bestrijding van seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten. Deze documenten zijn voor iedereen toegankelijk en gelden ook voor iedereen (hoofdleiding, leiding, hulpleiding, ouders, kinderen en andere vrijwilligers) die betrokken is bij KivaCentra. Deelname aan KivaCentra betekent dat je je hieraan committeert. Schending van deze gedragscode kan leiden tot aangifte. Het beleid dat KivaCentra opgesteld heeft mbt ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik staat beschreven onder het kopje ongewenste intimiteiten op deze website.

Ongewenste intimiteiten

Om in de toekomst een helder en eenduidig beleid te kunnen voeren rondom ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik heeft Stichting KVW-Weert een beleidsplan geschreven waarvan het meldprotocol een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit meldprotocol beschrijft stap voor stap hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het hele beleidsplan is opgesteld in samenwerking met VJL en in onderling overleg met alle KVW afdelingen in Weert, de zedenpolitie en Gemeente Weert.


- Het protocol biedt zowel bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, als aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt.

- Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op (hulp) leiding, hoofd/kern leiding, bestuursleden en voor alle andere vrijwilligers en betrokkenen (dus ook ouders en kinderen). Meldingen kunnen leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Het bestuur zal dan ook in alle gevallen/meldingen een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon coördineert vanaf dat moment alle communicatie en bepaalt welke instanties worden betrokken.

Voor het downloaden van de documenten klik op een van onderstaande links:

Voor het volledige Beleidsplan
Voor de handleiding bij een vermoeden
Voor de handleiding bij heterdaad

Vertrouwenspersoon

Kids

Is er iets ergs gebeurd tijdens kindervakantiewerk en durf je niets tegen je ouders, je leiding of hoofdleiding te vertellen? Bel dan dit telefoonnummer: 06-27164361. Je mag dan vertellen wie je bent en wat er gebeurd is. De vertrouwenspersoon gaat dan kijken wat er aan de hand is zonder dat we je leiding en je klasgenootjes vertellen dat jij gebeld hebt.  

Volwassenen
We willen hier eigenlijk niet te veel over zeggen en er niet te veel nadruk op leggen. We weten allemaal waarover dit gaat. Helaas komen dit soort zaken net iets te vaak op de televisie om te ontkennen dat het blijkbaar kan gebeuren. Wij vonden het belangrijk voorbereid te zijn op dergelijke gevallen maar hopen dit nooit nodig te hebben. Daarom heeft stichting kvw Weert een beleidsplan en omgangsregels opgesteld.
In het geval discretie vereist is kunt u via onderstaand nummer bij de vertrouwenspersoon terecht. Hij/zij draait al jaren mee in het verenigingsleven en kent het klappen van de zweep. De vertrouwenspersoon komt niet uit Weert en is ook niet direct betrokken bij kindervakantiewerk in Weert. Deze is dus onafhankelijk
Uw melding wordt serieus genomen en de vertrouwenspersoon gaat er direct mee aan de slag. In alle gevallen zal geprobeerd worden actie te ondernemen zonder daarbij het programma van de kindervakantiwerkweek te onderbreken. Dit om paniek te voorkomen maar ook om te zorgen dat u of uw zoon/dochter scheef aangekeken kan worden. Welke stappen wel of niet worden ondernomen wordt in overleg met u besloten. 

Telefoonnummer onafhankelijke vertrouwenspersoon: 06-27164361

Dit nummer alleen gebruiken in gepaste (nood) situaties (zie ook ons beleidsplan ongewenste intimiteiten/seksueel misbruik). Als u contact zoekt met iemand van het dagelijks bestuur verzoeken wij u dit via mail te doen. Wij controleren de mail tijdens het kvw-seizoen dagelijks. Als u uw gegevens achterlaat bellen wij u terug.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vanuit de hoofdstichting hebben wij de mogelijkheid gekregen om kosteloos bij de gemeente Weert voor onze leiding een VOG aan te vragen. Deze verklaring is er zodat leiding aan kan tonen dat ze nog nooit de fout in zijn gegaan betreft omgang met kinderen. 

Dit jaar is nieuwe leiding uit de gemeente Weert verplicht om een VOG aan te vragen. Voor onze leiding is dit geheel kosteloos.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 1. Je haalt een formulier op bij ons (mail naar info@kivacentra.nl of vraag hem bij een bijeenkomst).
 2. Je vult jouw gegevens in op het formulier.
 3. Je levert het formulier persoonlijk in bij de gemeente Weert. Neem je identiteitskaart/paspoort mee!
 4. Je krijgt een VOG van de gemeente.
 5. Je maakt een kopie van het originele VOG en ondertekend deze (dit toont aan dat je ermee instemt dat dit een kopie is van het origineel).
 6. Je levert deze kopie in bij ons

 Als je nog vragen hebt of er is iets niet duidelijk mail ons!