Alexander Rachmat, penningmeester

Penningmeester

Mijn naam is Alexander Rachmat. Ik ben geboren en getogen in Weert.

Mijn studie in de IA (Industriële Automatisering) heeft geleid tot een baan bij een innovatief bedrijf dat complete automatiseringsvraagstukken van bedrijven in bijvoorbeeld de procesindustrie kan invullen.

Hobby’s zijn voor mij vooral sporten. Belangrijk voor mij hierbij is dat, zowel geestelijk als lichamelijk, alles in balans is. Door te sporten en andere hobby’s uit te oefenen, lukt dit voor mij ook.

Kvw is voor mij al vanaf kinds af aan een rol geweest in mijn leven. Hierbij heb ik altijd meegedaan als kind en later als leiding van de oudste groepen. Deze rol heb ik een aantal jaren ingevuld (ongeveer 5 of 6 jaar) en sinds het einde van 2016 heb ik plaatsgenomen in het bestuur van kvw als penningmeester. Wat ik het leuke aan kvw vind, is dat iedereen die meedoet als hulpleiding/leiding/hoofdleiding/bestuur, hetzelfde ideaal, en hetzelfde voor ogen heeft: er een zo leuk mogelijke week van maken voor de kinderen!!